Inschrijven

Alle bedragen zijn exclusief BTW

BETALING
Facturatie van de deelnamekosten vindt plaats in 2 termijnen. € 150,-  wordt na inschrijving in rekening gebracht. Het restant wordt op 1 oktober 2018 gefactureerd. De betalingstermijn voor beide facturen bedraagt 14 dagen. De deelnamekosten bestaan uit de kosten voor de unit en de elektra aansluiting.

NAW GEGEVENS VOOR VERMELDING OP WEBSITE

ONDERTEKENING
Wettelijk tekeningbevoegde opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van en volledig akkoord te zijn met de Deelnemingsvoorwaarden van Flavourites Live! 2018. De Deelnemingsvoorwaarden zijn met dit inschrijfformulier toegezonden.